Alf Germander

Affe jobbade många år på Naturhistoriska, där kunde han visa på intressanta ting,
som vanliga besökare inte fick se. Han var också väldigt allmännbildad och duktig
fotograf, som vi kan se på självporträttet i mitten,(ur "Rillos" album). Längst till v.
tillsammans med Bengt Bännström.("Uppsala Benke")
Till Collaget...