Nils-Erik "Billy" Nilsson

Detta är från Akkas Hus i Värmland,
Han plöjde genom bibban i Sunne
och charmade alla tanter i bygden.

Till Collaget...