Bosse Petterson

En blues på Akkas veranda, vi var ett
helt gäng "Hagabor" där, i mitten av 80-talet..
Till Collaget...