Delsjön i början av 70-talet

Ute på den första av holmarna, vid badplatsen.
Mats längst fram, sen Lotta, jag, Christina,Rillo,
"Tjombe"(stående), Lena M.,Yvonne och Björn.
Fotograf, antagligen Kalle, Lottas kamera.
Till Collaget...