Göran Anderson

På Akkas veranda, mitten av 80-talet, han hade alltid planer av olika slag.
Här tror jag han var på väg till Portugal, ihop med "Changen".
På lilla bilden, tillsammans med Christina, som bodde hos Akka samtidigt.
Till Collaget...