Håkan Yngve "Räven" Gustavsson

Detta är taget på gården till Allmänna vägen nr(?) i Majorna , där Håkan bodde.
Hela gården var bebodd av folk man kände...mitten av 70-talet. Småkorten till
vänster är av senare datum. Övre till höger, Avenyn. Nedre, Allmännavägengården.


..till ett svart/vit...