Hasse med flickvän Marianne och Michael i mitten...

Michael läser en Hallandstidning, han kom från
Halmstad. Gustav Adolfstorg(?), året är -76.Till Collaget...