Kalle och Björn

..från Delsjöfesten, som är med på
collaget.."psst, jag vet vad du
har bakom ryggen"...
Till Collaget...