Kjell och Alf "Paff" Nilson

..lika barn leka bäst, eller hur va det..?
På bilden till vänster ser han inte lika pojkkäck
ut, våran Paff. Den har Rose-Marie bidragit
med, tack Rose-Marie!


Till Collaget...