Göran Pilfors

Ung och vacker.....från slutet av 60-talet och en bra bit in på 70-talet, hängde
vi ihop, dag natt... Småbilderna, med Christina till höger, r Rillos.
Till Göran fiskar...