Curt"Curre"Lind och Eva ?

En vårdag på Haganygata, vi är nog
inne på åttiotalet..?


Till Collage 2...