Mats Petersson

Det stora är nytaget, det lilla till vänster
från ca:71-72, det högra från;-76.


mera Mats...