Robert "Ryssen" Nordmark

Karl för sin hatt...och sitt namn..


Till Collage 2...