Ulla-Gun

Konstnärinna, som hade sin ateljé och
bostad på Haganygata i många år.
Tror att båda korten är från samma period.
Till Collage 2...