"SvarteKrister", Ylva och Cornelius

Samling i Wasaparken. Krister säger säkert
nåt tyket till Ylva.
Till Collage 2...