Göran och Mary


Lite pill å plock, hos Björn på Landsvägsgatan och
avkoppling med Mary på samma ställe.
Till "Natt på Linnégatan"...