Tomas "Lotta" Johansson


Hasse-Hippie och jag var mycket hemma hos Lotta, han hade det alltid prydligt
och fint...å har det väl så ännu. Polisong och bockskägg sitter på Sten..

Till Collage 3...