The Popband


Visst ser det ut som ett gammalt EP-omslag? Utanför Mosters är det och från v. ser ni:
Undertecknad, Kalle"Lagom", Hans(holländar'n) och GöranFlås..


Till Collage 4...