Hagahustrappan


Som det står i broder Björns ant. till fotot, "Rillo blir viggad"


Till Collage 4...