1:a Pushersmatchen Sept -70


Enligt Frasses egna anteckningar på kortet, så är det första Pushersmatchen.
Från v. Therese, "SiskeThomas" och Örjan Ramberg..Uppe i v. hörnet ett
automatkort på en ung Örjan och en , för mig, okänd kompis...


till en bild på "Siske" Thomas...