Anders Brydevall med "fästmö"


Vet inte vad hon heter, men Anders kommer från min hemstad
Borås och är med på bilderna därifrån på "Avd 8"..
Till Collage 6...