Nils-Erick"Billy"Nilsson -83


Lättklädd vid Fryken...vi bodde i V. Ämtervik
ihop med Akka och flera andra "CityGängare"...
Till Collage 6...