Björn"NorskeBjörn"Andersén


Framför sitt lilla fina Café, som låg på Haganygata.
Han flyttade senare till Vimmerby och startade en
keramikateljé, därifrån spred han sin keramik över
landet.Lasse Laukanen, numera leg.läk.,skymtar t.v.
en till...