Nynningen


En variant av omslaget till, "För Full Hals".Från v. Dennis Lund, Nicke Ström, Bernt Andersson,
Torsten"Totta"Näslund, Thomas Forsell, Mikael Gyllenstig, Bertil Goldberg, Bengt"Bengan"Blomgren...
vidare...