Välmående Västgötaspets i hörnet Östra Skansgatan och Haganygata


Min gamle far bodde två portar upp på Östra Skansgatan, när han var ny i stan.
Detta är taget efter -73, nya regskylten kom då..ur Stig Flygarn's samlingar
Till Collage 6...