Kungsgatan


Nu,( 15/1-07),har jag fått reda på namnen på dessa spelemän, Andreas Brandt..
från Älgarnas Trädgård..brukade vara med. Banjomannen är Peter Thörn,
gitarristen heter Sören, numera boende i sthlm och violinisten är ingen annan
än Michael Maloney, canadensare från början, nu verksam i Tyskland.
Till Collage 6...