Åke Väster och Mona


Näckrosdammen. Bakom Åkes axel skymtar "SvarteKrister"
och bredvid Mona sitter jag. Bakom Mona sitter en kille, som
var "flintis" redan då, en ödmjuk och snäll man, minns ej namnet.
Tillbaka till Collage 7...