Bernt Cyck (Syk, Cych,.?)


Bernt var/är speciell...lite svår att beskriva,
snabb i tanken dock.......... mycket snabb..
Gången upp till "Näcken", mellan skolan och
konstmuseét.
Tillbaka till Collage 7...