Love and Peace


Mysig stämmning i Näcken. Det är jag i ljusa jackan och jag tror
det är "RöAgneta", som kramar mig, "RövarAnnika" i Afganpäls
och Lasse Thulin i nedre högra hörnet.
Tillbaka till Collage 7...