Majvor Karlsson


Hon va/är skön Majvor....det här är väl en typisk Majvorpose,
bjuder på sig själv....
Tillbaka till Collage 7...