Slänten i Näcken, framför teatern


Nu ska vi se...SvarteKrister i mitten i orange t-shirt,
längst bak, Björn Arvold..det kan va Frasse, med
glasögon och fingret i munnen...i rödsvarta jackan
bredvid honom sitter iallafall..Lille-Pelle Hamréns
bror, minns ej namn och längst fram, i jeanskläder
borde det va RöPia, benen är långa nog:-).
Tillbaka till Collage 7...