Mia, Christina och Jerry


Hörnet Landsvägs & Haganygatan, så sent som oct-82,
bara drygt 24-år sedan, platsar det? Jo det får det göra,
för nu börjar det tryta i diabildslådorna, skicka mer foton..
Till Collage 8...