Kråkan ca: -75


Barkass eller 14-huggare-med sk , Falsk Loggert rigg, I orginal...inga försegel.
Albin köpte den av Pedro Myrtoft och Kersti Lachinadiere 1982 och sålde den
sedan vidare 1995. Den ligger nu i Saltholmen och sköts av en hel liten förening.
Allt enl. Jan Albin. Jag minns båten när den låg vid Klippan......kanske tillfälligt.
I akter ser vi Kersti och Pedro(el.Curre), settern Way(i land hur snurrig som helst),
Albin midskepps och en okänd, förståndig i orange flytväst
Till Collage 8...