Rolle, Göran och Christina


...samma tillfälle som bilden härintill...-85
..alla tre är nu borta, sen länge.
Till Collage 8...