Ståndet ovanför Bolaget på Landsvägsgatan..
Till Collage 8...