Mats "Moffe/Lille-Mats" Petterson

Alla olyckor han varit med om och klarat sig, mer eller mindre helskinnad från,
det kan bli en egen site bara det. Vi håller kontakten.
Småkorten har Rose-Marie bidragit med, tack för det!
Till Collaget...