Eva - Marie "Mia" Sandström

..i sin lilla etta på Ekedalsgatan, slutet av 70-talet.
Den högra av de små biderna är från början av -80.
Den vänstra betydligt senare. "Clowbilden" gillar jag,
den är tagen hos Akka.

..ett till, vassego...