Professor Lundguists svarsbrev


Orginal


renskrivet av Hasses mor..

Renskrivet


Till Hans bilder...