Ronald Björklund

Ronald kunde tala i timmar, om nån ide angående
universum, planeter, oändliga avstånd och liknande.
Pålitligare man fanns inte!
Till Collaget...