"någonting avlägsnar sig" Hans Norrman (dålig kopia)
Till ännu en Akvarell...